نمایش یک نتیجه

آبشار اژدها

  • زمان سوزش: ۲۵ ثانیه
  • ارتفاع آبشار: ۳ متر
  • وزن: ۵ ± ۱۴۵ گرم
  • کلاس خطر: G 1.4
  • توضیح: قابل استفاده در فضای باز (فاصله امن ۵ متر)
  • طریقه مصرف: دستورالعمل مندرج بر روی محصول