نمایش دادن همه 5 نتیجه

آینه دو طرفه

  • آینه ی دوطرفه ، در چهار رنگ مختلف عرضه میشود که دارای یک آینه زیبای پایه دار با قابلیت چرخش 360 درجه ،باکیفیت عالی و طراحی منحصربه فرد است. آینه دو طرفه یکی از انواع آینه و شمعدان هایی است که در کارخانه تم تولد نامبروان (که برجسته ترین تولیدکننده تم تولد و لوازم جشن در ایران است) تولید شده و بصورت عمده وسایل تولدی بفروش میرسد.

آینه دو طرفه تاجدار

  • آینه ی دوطرفه تاجدار ، در چند رنگ مختلف عرضه میشود که دارای یک آینه زیبای پایه دار با قابلیت چرخش 360 درجه و تاجی بشکل گل در یکطرف آینه ،باکیفیت عالی و طراحی منحصربه فرد است. آینه دو طرفه یکی از انواع آینه و شمعدان هایی است که در کارخانه تم تولد نامبروان (که برجسته ترین تولیدکننده تم تولد و لوازم جشن در ایران است) تولید شده و بصورت عمده وسایل تولدی بفروش میرسد.

آینه و شمعدان ارکیده

  • آینه و شمعدان ارکیده ، در چهار رنگ مختلف عرضه میشود که دارای دو شمعدان ،یک رحل قرآن و یک آیینه زیبای پایه دار ،باکیفیت عالی و طراحی منحصربه فرد است. آینه و شمعدان ارکیده یکی از انواع آینه و شمعدان هایی است که در کارخانه تم تولد نامبروان (که برجسته ترین تولیدکننده تم تولد و لوازم جشن در ایران است) تولید شده و بصورت عمده وسایل تولدی بفروش میرسد.

آینه و شمعدان سه گل

آینه و شمعدان سه گل ، در چند رنگ مختلف عرضه میشود که دارای دو شمعدان ،یک رحل قرآن و یک آیینه زیبای پایه دار ،باکیفیت عالی و طراحی منحصربه فرد است. آینه و شمعدان سه گل یکی از انواع آینه و شمعدان هایی است که در کارخانه تم تولد نامبروان (که برجسته ترین تولیدکننده تم تولد و لوازم جشن در ایران است) تولید شده و بصورت عمده وسایل تولدی بفروش میرسد.

آیینه و شمعدان تاشو

آینه و شمعدان تاشو ، در چهار رنگ مختلف عرضه میشود که دارای دو شمعدان ،یک رحل قرآن و یک آیینه زیبای پایه دار (با قابلیت جمع شدن) ،باکیفیت عالی و طراحی منحصربه فرد است. آینه و شمعدان تاشو یکی از انواع آینه و شمعدان هایی است که در کارخانه تم تولد نامبروان (که برجسته ترین تولیدکننده تم تولد و لوازم جشن در ایران است) تولید شده و بصورت عمده وسایل تولدی بفروش میرسد.