نمایش دادن همه 6 نتیجه

پیش دستی مجلسی طرح 101 (مدل بری بری)

پک پیش دستی مجلسی ،یکی از وسایل تولدی و وسایل جشن است که شامل 10عدد بشقاب باکیفیت عالی و طراحی منحصربفرد میباشد. پک بشقاب مجلسی یکبار مصرف کاغذی در چندین طرح و رنگ متفاوت ،با رعایت نکات بهداشتی و با استاندارد روز دنیا در کارخانه تم تولد نامبروان (که برجسته ترین تولیدکننده لوازم جشن و تم تولد در ایران است) تولید شده و بصورت عمده وسایل تولدی بفروش میرسد.

پیش دستی مجلسی طرح 102 (مدل پروانه طلایی)

پک پیش دستی مجلسی ،یکی از وسایل تولدی و وسایل جشن است که شامل 10عدد بشقاب باکیفیت عالی و طراحی منحصربفرد میباشد. پک بشقاب مجلسی یکبار مصرف کاغذی در چندین طرح و رنگ متفاوت ،با رعایت نکات بهداشتی و با استاندارد روز دنیا در کارخانه تم تولد نامبروان (که برجسته ترین تولیدکننده لوازم جشن و تم تولد در ایران است) تولید شده و بصورت عمده وسایل تولدی بفروش میرسد.

پیش دستی مجلسی طرح 103 (مدل برگ طلایی)

پک پیش دستی مجلسی ،یکی از وسایل تولدی و وسایل جشن است که شامل 10عدد بشقاب باکیفیت عالی و طراحی منحصربفرد میباشد. پک بشقاب مجلسی یکبار مصرف کاغذی در چندین طرح و رنگ متفاوت ،با رعایت نکات بهداشتی و با استاندارد روز دنیا در کارخانه تم تولد نامبروان (که برجسته ترین تولیدکننده لوازم جشن و تم تولد در ایران است) تولید شده و بصورت عمده وسایل تولدی بفروش میرسد.

پیش دستی مجلسی طرح 104 (مدل گل آتش)

پک پیش دستی مجلسی ،یکی از وسایل تولدی و وسایل جشن است که شامل 10عدد بشقاب باکیفیت عالی و طراحی منحصربفرد میباشد. پک بشقاب مجلسی یکبار مصرف کاغذی در چندین طرح و رنگ متفاوت ،با رعایت نکات بهداشتی و با استاندارد روز دنیا در کارخانه تم تولد نامبروان (که برجسته ترین تولیدکننده لوازم جشن و تم تولد در ایران است) تولید شده و بصورت عمده وسایل تولدی بفروش میرسد.

پیش دستی مجلسی طرح 105 (مدل گل آرا)

پک پیش دستی مجلسی ،یکی از وسایل تولدی و وسایل جشن است که شامل 10عدد بشقاب باکیفیت عالی و طراحی منحصربفرد میباشد. پک بشقاب مجلسی یکبار مصرف کاغذی در چندین طرح و رنگ متفاوت ،با رعایت نکات بهداشتی و با استاندارد روز دنیا در کارخانه تم تولد نامبروان (که برجسته ترین تولیدکننده لوازم جشن و تم تولد در ایران است) تولید شده و بصورت عمده وسایل تولدی بفروش میرسد.

پیش دستی مجلسی طرح 106 (مدل همیشه بهار)

پک پیش دستی مجلسی ،یکی از وسایل تولدی و وسایل جشن است که شامل 10عدد بشقاب باکیفیت عالی و طراحی منحصربفرد میباشد. پک بشقاب مجلسی یکبار مصرف کاغذی در چندین طرح و رنگ متفاوت ،با رعایت نکات بهداشتی و با استاندارد روز دنیا در کارخانه تم تولد نامبروان (که برجسته ترین تولیدکننده لوازم جشن و تم تولد در ایران است) تولید شده و بصورت عمده وسایل تولدی بفروش میرسد.